Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

frxgroup8

Offer the best XM Rebate

SATU PERTANDINGAN TAPI DUA PELUANG KEMENANGAN :

Tarikh Pendaftaran : 01hb Jun - 15hb Julai 2013 (Dilanjutkan)

Tempoh Pertandingan : 01hb - 26hb July 2013


Daftar Pertandingan Trading XEMarkets dari laman web ini dan rebut DUA PELUANG untuk memenangi HADIAH TUNAI seperti berikut :


1) HADIAH TUNAI SUMBANGAN XEMarkets

*Layak untuk semua Peserta Pertandingan Trading XEMarkets

2) HADIAH TUNAI SUMBANGAN Tim Rex

* Hanya layak untuk semua peserta yang mendaftar melalui laman web ini

* Pemenang hanya di kalangan Peserta yang daftar melalui laman web ini

* Dalam Group yang kecil, maka peluang kemenangan yang lebih besar

Selepas daftar, sila isi borang yang berikut:

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible

Garis Panduan Am

 • Semua Akaun Pertandingan dibuka dalam mata wang USD

 • Semua Akaun Pertandingan ditetapkan kepada Akaun STANDARD
 • Semua pelanggan layak untuk mengambil bahagian dalam pertandingan ini
 • Peserta mesti menggunakan alamat e-mel yang sah
 • Hadiah TUNAI 100% boleh dikeluarkan
 • Bonus 30% diberikan untuk deposit awalan dan yang dibuat seterusnya dalam peraduan ini
 • Peserta boleh teruskan Trading atau mengeluarkan baki akaun mereka selepas berakhirnya pertandingan.
 • Setiap pengguna boleh mendaftar beberapa akaun
 • Tarikh Pertandingan bermula: 08:00 GMT, 1 Julai, 2013
 • Tarikh Pertandingan tamat: 20:00 GMT, 26 Julai 2013
 • Jumlah hadiah TUNAI akan dikreditkan ke Akaun Trading XEMarkets pemenang

Syarat Pertandingan

 • Pelanggan yang telah berdaftar untuk satu lagi pertandingan XEMarkets sedang berjalan layak untuk mengambil bahagian dalam pertandingan ini.
 • Pemenang hadiah pertama bagi pertandingan sebelumnya yang dianjurkan oleh XEMarkets tidak layak untuk hadiah pertama dalam pertandingan ini.
 • Pelanggan tidak boleh meminta untuk menukar Akaun Trading pertandingan mereka kepada Akaun Swap-Free
 • Pengeluaran daripada Akaun Trading yang didaftarkan untuk pertandingan tidak dibenarkan dalam tempoh pertandingan.
 • Semua Akaun Trading Pertandingan mesti disahkan sebelum tarikh permulaan pertandingan. Bagi pelanggan sedia ada dengan akaun nyata yang telah disahkan sebelum ini tidak memerlukan pengesahan selanjutnya.
 • Pemindahan dalaman antara akaun adalah tidak dibenarkan dan tidak akan dianggap sebagai deposit.
 • Semua bonus yang diberikan akan terbatal sekiranya ada sebarang proses pengeluaran dana.
 • Peratus pulangan dikira dengan cara berikut: (Keuntungan bersih/Jumlah Deposit) x 100. Keuntungan bersih termasuk kedua-dua keuntungan nyata dan tidak nyata; jumlah deposit akan dikira bagi memasukkan deposit awal dan perulangan (termasuk bonus).
 • Deposit minimum untuk menyertai pertandingan itu adalah $ 250